Categories
Medicina felina Medicina preventiva

Vacuna trivalent

“Trivalent” és com anomenem a la vacuna que posem a tots els gats, tant si surten al carrer com si no.

S’anomena així perquè aquesta vacuna és una combinació d’anticossos contra tres malalties:

  • Rinotraqueitis
  • Calicivirus
  • Panleucopènia

Totes tres es poden contagiar a través d’objectes o persones que han estat en contacte amb gats, és a dir, no cal que dos gats es vegin, toquin o visquin junts per contagiar-se.

Per exemple, imagineu-vos que un amic vostre té un gat que no està vacunat i que pateix alguna d’aquestes malalties (i que ell no ho sap!!). Després d’acariciar el gat com fa cada dia us el trobeu pel carrer, us saluda i us dona la mà. Després d’això arribeu a casa i toqueu el vostre gat..

Si el vostre gat està vacunat: cap problema! Sabrà defensar-se contra aquell virus que vosaltres heu portat a casa

Si el vostre gat no està vacunat: compte!!!! Pot ser que aviat hagueu de venir a la clínica i que casualment el vostre amic de l’altre gat també hi sigui..

Però si el vostre gat no ha sortit mai de casa! Com s’ha posat malalt? Doncs perquè no s’ha respectat la pauta vacunal de la trivalent: una vegada cada any durant tota la vida.

Per cert! Sabeu en què consisteix la vacunació?