Categories
Medicina preventiva

Vacuna de la ràbia

La vacunació contra la ràbia no és obligatòria a Catalunya però si que és necessària si viatgeu cap a altres llocs.

Per exemple tampoc és obligatori al Pais Basc ni a Galicia, però a la resta de comunitats autònomes si. En algunes d’elles s’ha de fer cada any i en altres cada dos anys.

Si sortiu per la Unió Europea és necessari posar la vacuna amb una antelació de 21 dies normalment (depèn del país).

Si sortiu fora de la Unió Europea, a més a més de vacunar cal demostrar que la vacuna ha estat efectiva i això es fa mitjançant una analítica de sang 21 dies després d’haver vacunat. És a dir, que si heu de viatjar lluny més val que ens ho consulteu amb temps per poder fer tots els tràmits correctament.

Fa pocs anys va haver un cas de ràbia en gossos prop de Barcelona, per això els veterinaris estem fent pressió a les autoritats sanitàries perquè facin obligatòria la vacuna també a Catalunya: som una zona molt transitada i ens poden venir casos de ràbia d’altres països i si aquí els nostres gossos no estan vacunats poden contagiar-se!

En cas de detectar un gos amb ràbia el procediment que es segueix és molt clar: eutanàsia de l’animal infectat, aïllament dels animals que han tingut contacte amb ell (gossos de veïns, familiars, etc) i si es sospita que poden estar infectats, també se’ls eutanàsia.

Per això, ni que a Catalunya no sigui obligatòria aquesta vacuna, nosaltres recomanem posar-la igualment.

Sabeu com es fa una correcta vacunació?