Categories
Medicina preventiva

Vacuna de la Leishmaniosis

Així com fa molts anys que es van desenvolupar les altres vacunes que coneixem, la vacuna contra la Leishmaniosis fa relativament poc que es va començar a aplicar.

És una vacuna molt especial perquè no és contra un virus o una bacteria com és habitual, sinó que la Leishmaniosis està provocada per un paràsit, i les vacunes contra paràsits solen ser més complicades de fabricar.

Tot i ser bastant nova s’està aplicant amb una efectivitat d’entre el 70-80% i nosaltres creiem que és una bona eina que, combinada amb altres com els medicaments que incrementen la resposta immunitària, els collars i pipetes repel·lents, dóna moltes esperances d’arribar algun dia a poder protegir a gossos i gats de la Leishmaniosis.

Malgrat que aquesta malaltia pot afectar també als gats, la vacuna de moment no s’ha provat en aquesta espècie i per tant no es pot aplicar.

S’ha vist que en alguns gossos de menys de 10kg ha fet algunes reaccions adverses, per això cal valorar cada cas en concret si s’aplica la vacuna o es decideix utilitzar altres mètodes de protecció.