Serveis

Serveis

Medicina preventiva

És el pilar fonamental de tot, és com nosaltres entenem la medicina, la prevenció ho és tot. Mirarem d’evitar que els nostres pacients es posin malalts i us explicarem tot el què podeu fer perquè sempre estiguin sans.

Vacunació

Forma part de la prevenció, disposem de vacunes efectives i segures que protegeixen gairebé del tot de les malalties més perilloses com ara la parvovirosis, la leucèmia, la leishmania..

Identificació amb microxip

És obligatori que tots els animals de companyia estiguin identificat amb un microxip electrònic. Nosaltres els implantem segons les normes ISO i els donem d’alta a l’AIAC instantàneament.

Desparasitació

Interna i externa! No ens volem deixar cap paràsit perquè no només afecta la salut dels animals, sinó també la de tota la família. Segons l’estil de vida de cada pacient se li recomana una pauta de desparasitació adequada.

Cirurgia

Quan cal operar, el més important llavors és reduir el risc de complicacions i evitar el dolor del postoperatori. Per això fem un seguiment proper dels primers dies després d’una operació.

Radiologia

Moltes de les patologies requereixen poder veure com es troba el pacient per dintre, les radiografies ens permeten valorar problemes ortopèdics, cardíacs, pulmonars i també de molts dels òrgans de l’abdomen.

Ecografia

La utilitzem com a part del diagnòstic de gestació i també per valorar l’estructura d’òrgans com els ronyons o el fetge, també ens permet agafar mostres d’orina o de teixits que puguin ser sospitosos de ser tumors.

Ecocardiografia

Realitzada per un cardiòleg especialista és la única eïna que aconsegueix descobrir quin problema té el cor i així poder saber quina és la manera per precisa de tractar-lo.

Dermatologia

Sarnes, fongs, puces, alèrgies.. els problemes més desesperants per al propietari d’una mascota solen ser problemes de pell. Per això els abordem amb tota classe de proves directes a la pell o mitjançant aliments o fàrmacs específics.

Anàlisis

Una gota de sang, d’orina, femtes o saliva és de gran valor per diagnosticar malalties que poden posar en riscs la vida dels nostres pacients. I el més important és poder fer aquestes proves amb rapidesa! Tenim equips que ens aporten resultats en pocs minuts.

Nutrició adaptada

Hi ha malalties com la diabetes, l’hipertiroidisme o la obesitat que poden tractar-se sense medicació, només amb una dieta adaptada. Cal fer un pla de nutrició personalitzat per a cada pacient i per a cada propietari, perquè en aquest cas l’èxit del tractament depèn de tots!