Com són els gats?

El comportament del gat domèstic és el propi d’un petit caçador, independent i amb una clara tendència territorial. En condicions de llibertat passa la major part del temps descansant, llepant-se el pèl i la pell, caçant i marcant el territori. En canvi, quan es troba vivint en una casa o un pis, sovint li és més difícil dur a terme aquestes conductes naturals que el fan sentir bé.

Com a caçadors solitaris, poden menjar cada dia entre 10 i 20 preses. A més a més es coneix que més de la meitat dels intents de caça, no tenen èxit. Per tant, tenir el menjar en un bol de manera “gratuïta” (sense haver-lo de caçar) durant tot el dia, no suposa ni un estímul ni un repte per a ells.

Amagar-se per sobreviure

També pel fet de ser un animal solitari i més aviat petit, protegir-se i evitar perills innecessaris també és una part important el seu comportament. Així doncs, davant d’un conflicte o una situació de risc, el instint primari serà amagar-se i evitar ser danyat. Només quan no es pugui escapar, quan no li quedi cap altra sortida, tindrà un comportament agressiu. Si aprenem a percebre les senyals de por que ens mostra el nostre gat, serem capaços d’identificar una situació de risc i arribar al punt en que ell hagi d’atacar.

En llars amb més d’un gat serà molt important que cada gat disposi de tots els recursos necessaris de manera individual, perquè si entre ells no es porten bé, puguin fer vida independent sense haver-se d’enfrontar per aconseguir aliment, aigua, descans o accedir al sorral. Així evitarem conflictes innecessaris. Proporcionar espais elevats (rascadors, prestatges) permet que si els gats no tenen bona relació, puguin passejar-se per casa sense necessitat de trobar-se pel mateix camí.

El meu gat està estressat? Es troba malament?

Tenint en compte el caràcter solitari que hem descrit abans, a vegades és complicat saber si al nostre gat li passa alguna cosa, perquè si es troba malament en un ambient salvatge tendirà a amagar-se per evitar que altres depredadors el vegin debilitat i li facin mal. Així doncs la primera sospita de que als gats els hi passa alguna cosa és que s’amaguen o que eviten el contacte amb els humans o amb altres animals.

Quan volen comunicar el seu estat (enfadat, alegre, malalt, adolorit), ja sigui a persones o a altres animals, utilitzen en general el marcatge (esgarrapant, amb orina, amb femtes), la vocalització (miols, bufades) i la postura corporal de la qual parlarem en aquest article.

La cara és el mirall de l'ànima

La posició de les orelles, les pupil·les i els ulls ens indiquen també l’estat del gat.

Per exemple (a l’esquerra) en el dibuix 1, les orelles rectes, obertes cap endavant, els ulls oberts i les pupil·les mitjanament obertes, indiquen que està tranquil.

En el dibuix 2, les orelles estan estirades i girades cap als costats, els ulls frunzits i les pupil·les contretes indiquen que està enfadat.

En el dibuix 3, veiem les orelles baixes, pupil·les rodones i dilatades, està agressiu.

Finalment en el dibuix 4, les orelles estan com en el dibuix 1 i els ulls mig entreoberts, està content (tot i que alguns estudis comencen a senyalar que podria tenir dolor).

Esquena i cua

En l’esquema de les postures corporals, veiem que de A0 a A3 augmenta l’agressivitat i de B0 a B3 augmenta la por.

Així el gat de dalt de tot a la dreta direm que té una postura molt agressiva i no mostra gens de por, és el que segurament passaria a l’atac.

En canvi el gat de baix a l’esquerra té molta por però no està gens agressiu, a priori no suposa un perill si no es veu acorralat. Per últim el gat de baix a la dreta té por i està en posició agressiva (és el que típicament anomenem com a: postura de gat de Halloween.)

Bones senyals

Signes com els següents demostren que el gat està relaxat i es vol relacionar:

  • Parpalleja lenta i relaxadament
  • Ronroneja i emet miols per cridar l’atenció
  • Frega o presiona el cap contra la ma o altres parts del cos
  • Intenta pujar-se a la falda
  • Busca la proximitat de les persones quedant-se quiet junt a nosaltres
  • Presiona el cos (colpeja) demanant atenció
  • Roda relaxadament sobre si mateix fins a quedar-se boca amunt exposant l’àrea abdominal (com el Pu en la foto), en alguns gats cal procurar no acariciar en aquesta zona perquè la poden percebre com una zona molt vulnerable i no els agrada que els hi toquin per molt que la deixin exposada.

És complicat desxifrar què vol dir un gat en cada situació, però pot ser la clau per solucionar molt problemes o per detectar si li passa alguna cosa.

Fes fotos, videos i envia’ns-ho!