Pre-campanya gossos

Tarifes mascles <10kg

Tarifes femelles <10kg

Tarifes mascles >10kg

Tarifes femelles >10kg

Inclòs:

  • Examen prequirúrgic
  • Cirugia
  • Medicació postquirúrgica
  • Revisió a les 24h
  • Treure punts als 7-10 dies