Pre-campanya gats

Tarifes mascles

Tarifes femelles

Inclòs:

  • Examen prequirúrgic
  • Cirugia
  • Medicació postquirúrgica
  • Revisió a les 24h
  • Treure punts als 7-10 dies