Categories
Medicina felina Medicina interna

Panleucopènia felina

La panleucopènia felina és una malaltia molt greu que no sempre és fàcil de detectar però que provoca la mort dels gats en pocs dies. La mortalitat varia entre un 25-75% entre els gats que s’han contagiat.

Afecta sobretot a gatets petits i als grans que no estan vacunats.

El virus de la panleucopènia destrueix les cèl·lules blanques (les de les defenses) i deixa indefens al gatet que ràpidament es contagia d’altres infeccions bacterianes. A més a més també destrueix unes cèl·lules intestinals provocant així una diarrea i deshidratació greu.

Què causa la malaltia?

El virus de la panleucopènia felina és molt similar al de la parvovirosis canina però no hi ha risc de transmissió dels gats als gossos. Cal anar amb compte perquè alguns dels virus implicat en la parvovirosis canina si que poden afectar als gats.

Aquest virus surt per les femtes i es pot quedar molt de temps contaminant l’habitació o la casa a on viu el gat, fins i tot ni que netegem bé. En alguns casos s’ha detectat la presència del virus passat un any des de que hi va viure el gat malalt!

Alguns gatets es contagien de la mare abans de néixer! A través de la placenta el virus passa als fetus i pot provocar avortaments.

Els gats que estan a casa i no surten al carrer també es poden contagiar perquè nosaltres transportem el virus des de l’exterior a través de sabates, bosses, caixes..

Quins són els símptomes?

Els principals símptomes de la malaltia són:

  • Diarrea
  • Vòmits
  • Deshidratació

A vegades l’afectació és tant greu que els gatets no arriben a mostrar cap símptoma i es moren abans. Tenir una camada de gatets que es van morint sense explicació aparent és un símptoma de infecció per panleucopènia.

Si el contagi es a través de la placenta, a part d’avortaments pot haver malformacions en els fetus i néixer malament o amb problemes neurològics perquè els ha afectat al desenvolupament cerebral.

Com diagnostiquem els veterinaris la Panleucopènia?

Com que la principal via de contagi són les femtes i en general no paren de fer diarrea, és molt senzill agafar una mostra de femtes i amb un test similar als d’embaràs dels humans, es diagnostica si aquelles caques tenen el virus de la panleucopènia.

Si és un cas en que encara no hi ha diarrees o han anat morint germans i els que queden de moment sembla que estan bé, cal fer una analítica de sang per comprovar com estan els nivells de cèl·lules blanques. Si estan molt baixos sospitarem de la infecció.

Com podem prevenir-la?

Existeix una vacuna que protegeix d’aquesta malaltia i que està inclosa en pla vacunal normal de tots els gats, tant si surten al carrer com si no, es tracta de la trivalent.

Aquesta vacuna cal aplicar-la 3 vegades durant els primers mesos de vida i revacunar anualment per tenir una protecció suficient contra la malaltia.

És important que els gatets es vacunin adequadament a partir de les 9 setmanes d’edat i que fins que no estan ben vacunats anem amb compte de netejar-nos les mans abans de tocar-los i d’evitar que entrin amb contacte amb altres animals.