Què és una gingivoestomatitis?

És una malaltia greu que provoca dolor i inflamació a la mucosa de la geniva i de la gola. Provoca úlceres que poden afectar qualsevol part de la boca.

Afecta a gats de qualsevol edat, sexe i raça i és de per vida.

Quina és la causa de la gingivoestomatitis?

No s’ha trobat una única causa que provoqui aquesta malaltia, però normalment trobem associada una malaltia dental causada sobretot per tosca dental que s’acumula a sobre de la dent i al seu voltant i provoca inflamació de la geniva i de parts de la propia dent.

En general es creu que la causa de la inflamació és immunomediada: el sistema immune dels gats ataca el seu propi teixit oral i fa una resposta exagerada a les bacteries de la boca. Si a més a més hi ha tosca dental la reacció encara serà més gran.

Sovint aquests gats pateixen altres malalties víriques com Calivirus, Leucèmia o Inmunodeficiència, o infeccions amb Bartonella.

Quins símptomes puc veure en el meu gat?

Un gat que pateix aquesta malaltia té tant de dolor que pots veure que no vol obrir la boca per menjar. Pot ser que ho intenti però quan el menjar els hi toca l’interior de la boca cridi i escupi el menjar.

Altres signes que es veuen són, per exemple:

  1. Babeig, a vegades inclús amb sang
  2. Pelatge descuidat perquè llepar-se els pèls també fa dolor
  3. Evitar menjar
  4. Respiració dificultosa per la inflamació de la gola
  5. Pèrdua de pes
  6. Fregar-se la cara amb les potes per intentar alleujar el dolor

Com diagnostiquem els veterinaris aquesta malaltia?

Primer de tot cal confirmar què hi ha a la boca que els hi molesta tant, per això és imprescindible obrir-la i mirar dins. Moltes vegades això és impossible pel dolor i cal sedar al pacient.

Com que hi ha algunes malalties com FIV/FeLV/Calicivirus que estan implicades, cal fer analítiques sanguínes completes i tests específics per descartar-les o confirmar-les.

Algunes vegades és necessari agafar mostres del teixit de la boca per fer-ne una biopsia i buscar la causa de la inflamació. 

Si hi ha una afectació molt gran de les dents és recomanable per una radiografia dental per assegurar-nos que les arrels estan bé i no són la causa del dolor.

Com es pot tractar?

El més important és eliminar el dolor, per això es fan servir medicaments analgèsics i antiinflamatoris des del primer moment. Si hi ha infecció també caldrà afegir antibiòtics

Alguns gats toleren l’alimentació tova per això podem canviar el pinso per llaunes o triturat. Sempre buscant que sigui una alimentació completa i no complementaria

Com que moltes vegades la tosca dental és part de la causa de la inflamació, recomanem que les dents es mantinguin sempre netes fent una o dues neteges bucals a l’any. Així a més controlem la quantitat de bacteries que hi ha i disminuïm el risc d’infeccions. 

Si hem trobat que hi ha més malalties relacionades (FIV/FeLV/Calicivirus/Bartonellosis) caldrà tractar-les.

Recentment s’està provant teràpies amb Immunomoduladors com l’Interferó-Ω que tot i que encara no hi ha estudis que hagi concretat la dosis i pauta adequada, estem veient que gairebé en la meitat dels gats milloren els símptomes i un 25% es poden curar.

Malauradament en molts casos no hi ha cura i s’ha de mantenir una bona higiene bucal i un tractament antiinflamatori de per vida. Per això si el teu gat babeja o no vol menjar vine desseguida, potser encara li podem alleugerir el dolor almenys.