Categories
Respiratori

Colapse de tràquea

El col·lapse de tràquea és una malaltia que afecta la tràquea dels gossos petits normalment.

Com sabràs, la tràquea és com un tub que conecta les vies aèries respiratòries superiors (és a dir la boca, la cavitat nasal i la laringe) amb les vies respiratòries feriors (pulmons, bronquis i alvèols) per permetre així el pas d’aire entre ells. Aquest tub és rígid però té uns cartílags en forma de C que li donen certa mobilitat.

El col·lapse traqueal es defineix com l’estrenyiment del diàmetre de la tràquea generalment de dalt a baix (dorsoventral), però en algunes ocasions també és de banda a banda (lateral). Es produeix en un punt determinat de la tràquea que generalment és a la zona cervical, però també pot produir-se en la part de la tràquea que entra cap al tòrax.

La causa d’aquesta malaltia és multifactorial, és a dir, que es deu a diversos factors i, a més, no està del tot clara. Se sap que és a causa de la degeneració dels cartílags en forma de C, ja que aquests impedeixen que la tràquea col·lapsi amb el pas de l’aire, però si es degeneren no realitzen del tot la seva funció. Això es pot deure a múltiples factors:

  • endocrinopaties
  • malalties respiratòries
  • malalties cardíaques
  • traumatismes cervicals

Quan això passa s’inicia un procés d’inflamació que té com a resultat símptomes com la tos, intolerància a l’exercici, esbufecs …

El col·lapse de tràquea és més comú en races toy de mitjana i avançada edat. Ja que en aquests gossos de manera congènita dels cartílags traqueals perden més ràpidament la seva rigidesa a mesura que envelleixen

Com diagnostiquem el col·lapse traqueal?

Inicialment busquem els símptomes compatibles amb un col·lapse. Aquests són:

  • tos seca
  • dificultat per respirar
  • panteixos
  • febre..

Farem una exploració física general i auscultaremos el cor i els pulmons. A més, farem una palpació minuciosa de la tràquea.

Finalment, davant la sospita de col·lapse traqueal la prova que ens donarà el diagnòstic definitiu serà una radiografia. Amb ella descartarem que els símptomes siguin deguts a una malaltia cardíaca o respiratòria.

És possible que en el moment de realitzar la radiografia no s’observi el col·lapse ja que es tracta d’una malaltia dinàmica (és a dir, no sempre hi ha la tràquea col·lapsada, es col·lapsa de manera puntual) i és difícil trobar això en una radiografia, però podrem mesurar el diàmetre de la tràquea i observar l’estat de les seves parets la qual cosa ens ajudarà a establir un diagnòstic.

El meu gos té col·lapse de tràquea… I ara què?

El primer que has de saber sobre el tractament d’aquesta malaltia és que no és curatiu. Però si que alleujarà els símptomes i millorarà la qualitat de vida del gos.

Iniciarem un tractament mèdic en funció de com estigui el pacient. Administrarem els fàrmacs en funció dels símptomes que tingui: antitussígens, expectorants, broncodilatadors, corticoides, antibiòtics si hi ha infecció secundària…

A més, si el teu gos està obès començarem un programa de dieta per baixar de pes ja que és una condició que empitjora molt la malaltia.