Accepto que ARA Veterinaris es pugui posar en contacte amb mi, segons les condicions d'us